• Wednesday, Jun 03, 2020

Visa tay nghề vùng quê và hệ thống tính điểm mới của Úc vừa có hiệu lực 11/2019

Visa tay nghề vùng quê và hệ thống tính điểm mới của Úc vừa có hiệu lực 11/2019

Với hai loại visa tay nghề vùng quê mới có hiệu lực, visa 491 và visa 494, cùng lúc hệ thống tính điểm mới có hiệu lực, bức tranh toàn cảnh định cư tay nghề Úc thay đổi từ ngày 16 tháng Mười Một 2019.

November 18 at 4:00 pm

Sau rất nhiều mong đợi thì hai visa làm việc vùng quê mới với hứa hẹn cơ hội định cư sau 3 năm làm việc ở vùng quê đã thành hiện thực.

Với visa 491 Skilled Work Regional (Provisional) dành cho di dân có tay nghề tạm trú và làm việc tại vùng quê nước Úc: Đương đơn là người được Chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ chỉ định (State/Territory sponsored stream), hoặc được chính một trong những thành viên trong gia đình của đương đơn hiện đang cư trú ở vùng này chấp thuận bảo lãnh (Family member sponsored stream) cho đương đơn nộp hồ sơ xin visa.

Với visa 494 Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) sẽ dựa trên sự thoả thuận lao động của nhà nhân dụng với di dân có tay nghề (Employer Sponsored stream) hoặc được nhận làm việc bởi một nhà nhân dụng có chấp thuận thoả thuận lao động từ Chính phủ tiểu bang / lãnh thổ Úc. Các bước bảo lãnh tương tự như loại visa 457 hoặc visa 482.

uc

Và hệ thống tính điểm từ ngày 16 tháng Mười Một với 5 thay đổi đáng chú ý:

+5 điểm cho đương đơn nếu có vợ / chồng hoặc người phối ngẫu có trình độ tiếng Anh thành thạo (IELTS 6.0 - không có môn nào dưới 6; PTE 50 - không có môn nào dưới 50)

+10 điểm nếu có vợ / chồng hoặc người phối ngẫu có tay nghề Úc cần (được cơ quan thẩm định tay nghề liên quan chứng nhận, và cùng một danh sách)

+10 điểm cho các đương đơn độc thân hoặc có vợ / chồng hay người phối ngẫu là công dân Úc hoặc thường trú nhân

+10 điểm hơn cho đương đơn có bằng cấp thuộc lĩnh vực STEM: khoa học, kỹ thuật, kiến tạo và toán học

+15 điểm cho các đương đơn được chính phủ Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ đề cử hoặc nhận được sự bảo trợ của một thành viên gia đình cư trú tại vùng quê nước Úc

Theo SBS

comment Bình luận