• Tuesday, Jun 22, 2021

Viện phí cho các bệnh nhân bị COVID 19 nhiều như vậy, hèn chi ca nhiễm không tăng cao sao được?

Viện phí cho các bệnh nhân bị COVID 19 nhiều như vậy, hèn chi ca nhiễm không tăng cao sao được?

Vào bệnh viện khám mà bị dương tính COVID thì được điều trị là sẽ được chính phủ trả $5,000 (năm ngàn) cho bệnh viện. Nếu bị viêm phổi bởi COVID là $13,000 (mười ba ngàn), nếu dùng đến máy trợ thở là $39,000 ( ba mươi chín ngàn).

July 15 at 4:00 pm

Chính phủ trả tiền cho các bệnh nhân bị COVID 19 nhiều như vậy hèn chi ca nhiễm không tăng cao sao được? Wow, theo số tiền được trả này thì bệnh viện nào mà hỏng ham?Hể mà ai bước vào đó sẽ là dương tính COVID hết.

Sau cuộc điều tra thì có 2 bệnh viện đã thú nhận đã khai báo sai sự thật, chỉ có 9.4 % dương tính mà khai tới 98%. Khai gian gấp 10 lần.Đây là mới có 2 bệnh viện bị điều tra thôi đó. Nếu như bệnh viện nào cũng bị nhắm đến điều tra thì con số dịch bệnh nó sẽ giảm xuống rất nhiều. Họ thổi phồng bịnh dịch như vậy là có chủ đích:

1, gom được nhiều tiền từ chính phủ.

2, phá vỡ kế hoạch của Đảng Cộng Hòa đại hội tụ họp ở Jacksonville, Florida vào tháng tới.

3, hù dọa người dân vì bệnh dịch để ở nhà ăn tiền thất nghiệp cho kéo sụp đổ kinh tế.

Đảng Dân Chủ không chừa thủ đoạn. Muốn con số người bệnh COVID ngưng phát triển thì hãy ngưng ngay việc trả tiền cho các bệnh viện.( ĐÌNH THẮNG)

comment Bình luận