• Saturday, Sep 19, 2020

Verily thiết lập các địa điểm xét nghiệm coronavirus Drive-Thru ở Santa Clara, Bắc Cali

Verily thiết lập các địa điểm xét nghiệm coronavirus Drive-Thru ở Santa Clara, Bắc Cali

Bắc Cali đang kết hợp cùng công ty Verily lập ra các trạm xét nghiệm Coronavirus giúp người dân nhanh chóng phát hiện sớm tình trạng sức khỏe. Bước đầu chỉ ưu tiên cho ai có lịch đặt hẹn và những địa điểm này đã giúp hàng trăm người biết ngay kết quả của mình về Coronavirus.

By Duc Tien
March 21 at 4:00 pm

Hai địa điểm vừa được mở ra để kiểm tra corona virus cho người dân tại nới đây gồm có một tại Khu hội chợ Hạt Santa Clara và một tại Trung tâm Sự kiện Hạt San Mateo, chỉ nhận khám khi có lich hẹn, được điều hành bởi Verily Life Science, một công ty con của Alphabe - Google.

Xét nghiệm bắt hôm thứ Hai, hai địa điểm đã giúp xét nghiệm cho 30 người. Tính đến tối thứ Ba, tổng số cho cả dịa điểm này xét nghiệm cho 320 ca, theo Thống đốc Gavin Newsom.

Để tham gia, bệnh nhân phải nộp đơn trực tuyến, không có biểu hiện các triệu chứng của bệnh và vượt qua sàng lọc trực tuyến. Sau khi được phê duyệt, đối tượng xét nghiệm sẽ nhận được cuộc gọi điện thoại hoặc email. Bất cứ ai đến nơi mà không có cuộc hẹn, ngay cả khi họ có ghi chú bác sĩ riêng của họ, sẽ vẫn  bị từ chối.

Chủ tịch hội đồng quận Santa Clara Cindy Chavez đã đi thăm địa điểm San Jose hôm thứ ba.

"Tôi rất hào hứng. Tôi nghĩ rằng có nhiều người hơn trong cộng đồng của chúng tôi đang tìm kiếm nhiều quyền truy cập hơn vào các xét nghiệm này. Nhưng ở đây, bạn sẽ chỉ được mời nếu bạn có đặt hẹn trước" ông Chavez nói.

comment Bình luận