• Sunday, Jul 12, 2020

Trung Quốc tận tuyệt, xuất hiện nhiều điềm báo tai hoạ bất lợi

Trung Quốc tận tuyệt, xuất hiện nhiều điềm báo tai hoạ bất lợi

Trung Quốc đang nằm trong thế bất lợi ,thiếu đi 3 yếu tố quan trọng “ thiên thời ,địa lợi , nhân hoà “ Tư tưởng "Nhân định thắng Thiên" giờ chỉ còn là si tâm vọng tưởng do chính quyền Trung Quốc tuyên truyền mà thôi !

By Tana Thái Hà
June 29 at 4:00 pm

Trong tuần lễ vừa qua tại Trung Quốc  đã liên tiếp xuất hiện những Điềm Báo tai họa?

comment Bình luận