• Friday, Oct 30, 2020

Tội ác của Trung cộng đối với dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ .

Tội ác của Trung cộng đối với dân tộc thiểu số  Duy Ngô Nhĩ .

"War on Fear" tuyên bố đoạn clip được thực hiện tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ của Trung cộng. (Ít nhất một chuyên gia đã xác nhận đây có thể là trường hợp, theo CBS News.)

July 23 at 4:00 pm

Trong video, những người đàn ông bịt mắt và bị trói được nhìn thấy bị dồn lên từ những chiếc xe lửa giống như một hình ảnh từ những năm 1930 của Đức. Các cảnh quay của Rogue Drone Pilot bị lọt ra ngoài tái xuất hiện, cho thấy con người bị chăn dắt như một bầy gia súc chăn của Trung cộng từ những khoang xe lửa chuyên chở gia súc

Bản ghi âm đóng vai trò như một lời nhắc nhở ám ảnh rằng cái ác bị nhà nước trừng phạt như kiểu của Holocaust vẫn còn tồn tại trên thế giới ngày nay dười thế kỷ 21.

Một trong những hành động bất chính lớn nhất của cộng sản Trung Quốc là sự đối xử ác động và âm mưu diệt chũng với người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ . Trung cộng đã coi thường giá trị nhân bản con người nếu người dó hay nhóm người đó - làm trái - hay tạo ra những  sự lo sợ cho quyền lực thống trị của họ bị đe dọa .

comment Bình luận