• Sunday, Aug 01, 2021

Tin vui về trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ

Tin vui về trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ

Những tiểu bang sau đây sẽ nhận được ngân khoản từ ngân quỹ của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp (US Federal Emergency Management Agency - FEMA) để trợ cấp cho những người thất nghiệp mỗi tuần là 300 USD.

By Dustin N.
August 25 at 4:00 pm

Theo nguồn tin từ CNBC, vào ngày Thứ Hai, 24/08/2020 đã có thêm những tiểu bang sau đây sẽ nhận được ngân khoản từ ngân quỹ của FEMA để  trợ cấp cho những người thất nghiệp mỗi tuần là 300 USD. Cụ thể như sau: Alabama, Alaska, California, Colorado, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, New Mexico, New York, North Carolina, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah và Vermont. Riêng hai tiểu bang Kentucky và Montana, sẽ trợ cấp cho những cư dân trong tiểu bang thêm 100 USD cộng vào số 300 USD từ FEMA cho khoản tiền trợ cấp  của tiểu bang.

Riêng tiểu bang Arizona đã trả lại khoản tiền này cho FEMA và South Dakota - tiểu bang duy nhất không nhận khoản tài trợ này từ liên bang.

Có thêm một quy định có vẻ bất lợi cho những người làm lương thấp mà đang thất nghiệp thì họ phải nhận ít nhất 100 USD /tuần, lúc đó mới hợp lệ để nhận thêm tiền trợ cấp  300 USD/tuần của liên bang. Nếu chiếu theo quy định này, sẽ có khoảng hơn một triệu người không được nhận số tiền 300 USD trên.

Những tiểu bang được chấp thuận thuận cho nhận khoản ngân quỹ này của FEMA sẽ được bảo đảm có đủ tiền trong ba tuần lễ. Và có thể nhận nhiều hơn hay không là còn tùy theo số tiểu bang xin từ ngân khoản 44 tỷ USD này.  Những người hợp lệ lãnh khoản trợ cấp này sẽ nhận số tiền 300 USD/tuần tính từ ngày 1/8 trở về sau.

comment Bình luận