• Tuesday, Jun 02, 2020

Tiếng Việt là một ngôn ngữ quyến rũ

Tiếng Việt là một ngôn ngữ quyến rũ

Cuộc khảo sát mang nhiều yếu tố cảm tính nhưng cũng đủ để cho người Việt thêm phần tin yêu tiếng Việt.

By Ngọc Quang
December 11 at 4:00 pm

Trong khi ở Việt Nam đang nổi lên việc tranh luận để xem ông de Rhodes, người sáng tạo ra chữ tiếng Việt có công hay có tội thì tại trang mạng Big 7 Travel đã làm cuộc khảo sát về giọng nói quyến rũ nhất cho năm 2019.

Big 7 Travel là một trang về chủ đề du lịch dành cho người sử dụng điện thoại di động, có độc giả là những người ham thích du lịch khắp năm châu bốn bể.

Lời dẫn của trang có đoạn: "Tại Big 7 Travel, tất cả chúng ta đều truyền cảm hứng cho mọi người khi đến thăm một nơi mới. Có gần 7.000 ngôn ngữ trên thế giới, với nhiều loại giọng khác nhau, nhưng ngôn ngữ nào là tốt nhất?".

Kết quả của cuộc khảo sát như sau:

1. Giọng Kiwi của người New Zealand

2. Giọng của người Nam Phi

3. Giọng Irland

4. Giọng Italy

5. Giọng Úc với nhận xét rằng: Phát âm các từ dài và chậm, thường nuốt âm và rất khác với các giọng tiếng Anh khác.

12

Học tiếng Việt

Tiếng Việt được coi là quyến rũ thứ nhì trong châu Á (hạng 25), sau giọng Phillipines (hạng 21), với nhận xét là một ngôn ngữ có trọng âm, vì vậy giọng nói lên xuống trầm bổng.

Giọng miền Nam nước Mỹ cũng được đánh giá cao, hạng 12 với nhận xét rằng:

"Ai có thể cưỡng lại sự chậm chạp của người Texas? Không phải chúng tôi, và không phải cộng đồng của chúng tôi. Bạn cũng sẽ tìm thấy giọng này ở Bắc Carolina, Nam Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Arkansas, Louisiana và Kentucky".

comment Bình luận