• Tuesday, Jul 07, 2020

Thung lũng San Gabriel, ‘thủ đô’ của người Mỹ gốc Á

Thung lũng San Gabriel, ‘thủ đô’ của người Mỹ gốc Á

Thủ đô của người Mỹ gốc Á chính là danh từ được dùng để miêu tả Thung lũng San Gabriel, một khu vực rộng 36 km vuông phía Đông thành phố Los Angeles ở Mỹ. Gần nửa triệu người Châu Á sinh sống ở đây, nơi có 9 thành phố có đa số dân là Châu Á.

November 24 at 4:00 pm

Theo VOA

comment Bình luận