• Sunday, Aug 09, 2020

Thúc đẩy sáng tạo cộng đồng, phát triển khoa học công nghệ

Thúc đẩy sáng tạo cộng đồng, phát triển khoa học công nghệ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cần có công cụ để thúc đẩy sáng tạo trong toàn cộng đồng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN

By Kim Tiến
January 8 at 4:00 pm
Phát triển KH, CN phải gắn trực tiếp với nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển KH, CN phải gắn trực tiếp với nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết: Năm 2019, Bộ KH&CN tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu đưa KH&CN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chủ động phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ mục tiêu phát triển của các ngành, lĩnh vực và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong khu vực và trên thế giới…

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về kinh tế, thương mại, đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh để kích cầu công nghệ và nhu cầu đổi mới sáng tạo từ khu vực doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thành hành lang pháp lý để thúc đẩy sự phát triển của KH&CN và đổi mới sáng tạo. Đề nghị các cấp, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo để đưa nhiệm vụ, giải pháp về KH, CN và đổi mới sáng tạo gắn trực tiếp với nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những đóng góp của ngành KH&CN trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng cho rằng, chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2019 của Việt Nam tiếp tục tăng 3 bậc so với năm 2018, đứng ở vị trí 42/129 quốc gia/nền kinh tế và đứng thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 trong ASEAN, sau Singapore và Malaysia.

Tuy nhiên, để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao trong 20 năm tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Các ngành phải cùng vào cuộc, song hành với ngành KH, CN.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ KH&CN cần có công cụ để thúc đẩy sáng tạo trong toàn cộng đồng, cũng như khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH, CN, tôn vinh những sáng tạo, sáng kiến trong cộng đồng để các nhà sáng chế, những người làm khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành KH, CN trong thời gian tới… 

Theo GD&TĐ

comment Bình luận