• Tuesday, Apr 07, 2020

Thế nào là phong toả trong mùa dịch?

Thế nào là phong toả trong mùa dịch?

Các chuyên gia y tế cộng đồng cho biết việc hạn chế tiếp xúc giữa người với người mang lại hiệu quả rõ rệt.

March 23 at 4:00 pm

Theo VOA

comment Bình luận