• Friday, Aug 14, 2020

Thãm họa lũ lụt và vỡ đập của Trung quốc

Thãm họa lũ lụt và vỡ đập của Trung quốc

TQ “cảnh báo mưa lớn mã xanh” trong 2 ngày liên tiếp về “đệ nhất hồng thủy” tức “lũ số 1” trên sông Dương Tử. Chính quyền mở cửa xả lũ 24 giờ dẫn đến mực nước trong hồ Động Đình và Bà Dương tăng đột biến. Các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy và những nơi khác truyền ra tình hình thảm họa.

July 4 at 4:00 pm

comment Bình luận