• Saturday, Jul 04, 2020

Tăng chỉ tiêu tiếp nhận di dân về vùng nông thôn Úc

Tăng chỉ tiêu tiếp nhận di dân về vùng nông thôn Úc

Trong chỉ tiêu 25,000 thường trú nhân nói trên, 10,000 chỉ tiêu sẽ dành cho loại "Chủ bảo lãnh di dân có tay nghề" và 15,000 chỉ tiêu dành cho loại "Di dân có tay nghề làm việc ở vùng quê".

By Ngọc Quang
October 30 at 4:00 pm

Tổng trưởng Di trú Liên bang Úc, ông David Coleman vừa lên tiếng xác nhận việc điều chỉnh chỉ tiêu thu nhận di dân tại vùng nông thôn từ 23,000 lên 25,000 người trong năm tài khóa 2019-2020. Giải thích về việc này, ông Coleman cho rằng có sự đột biến trong thực tế về số lượng di dân từ các vùng quê. Cụ thể, trong ba tháng đầu năm tài khóa 2019-2020, tức tháng 7, 8 và 9/2019, con số visa thường trú nhân đủ điều kiện và đã được phê chuẩn tăng đến 6,000 người, so với con số 3,000 của tam cá nguyệt trước.

31a

Phong cảnh miền quê nước Úc

Tổng trưởng di trú cho rằng các chính sách khuyến khích di dân về các miền quê đã có kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên tổng số tiếp nhận di dân cho cả năm 2019-2020 đã được Quốc hội thông qua là 160,000 người thì vẫn không thay đổi. 

Một sự thay đổi khác, Chính phủ đã quyết định loại bỏ Perth và Gold Coast khỏi danh mục "thành phố lớn", đây là điều cho phép hai thành phố này tiếp nhận thêm di dân, đặc biệt là di dân có tay nghề. Thủ hiến Tây Úc, ông Mark McGowan cho rằng, điều này sẽ thu hút các sinh viên du học đến với thành phố Perth, thủ phủ Tây Úc và cho hay sinh viên quốc tế đóng góp rất quan trọng cho nền kinh tế tiểu bang.

Bên cạnh đó là cách tính điểm cũng có điều chỉnh, theo đó những người có bằng thuộc các ngành STEM (Khoa học, Kỹ Thuật, Kỹ sư và Toán học) sẽ được ưu tiên cộng thêm 10 điểm. Điều này cũng phản ánh một thực tế hiện nay là sinh viên ngoại quốc đổ dồn vào học các ngành kinh tế trong khi bỏ bê các ngành này.

31b

Trong chỉ tiêu 25,000 thường trú nhân nói trên, 10,000 chỉ tiêu sẽ dành cho loại "Chủ bảo lãnh di dân có tay nghề" và 15,000 chỉ tiêu dành cho loại "Di dân có tay nghề làm việc ở vùng quê". 

Theo Hội đồng độc lập Cơ sở hạ tầng Úc, nước Úc phải bỏ ra khoảng 200 tỉ Úc kim cho mỗi 5 năm để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng với mức tăng trưởng dân số như hiện nay. Việc giãn bớt di dân về các vùng quê, Cơ sở hạ tầng sẽ được giảm bớt sức ép về giao thông công chính.

comment Bình luận