• Tuesday, Jun 02, 2020

Sơ tuyển quốc tế để chọn nhà đầu tư dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sơ tuyển quốc tế để chọn nhà đầu tư dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TP.HCM sẽ sơ tuyển quốc tế để chọn nhà đầu tư dự án Khu phức hợp Trung tâm hội nghị triển lãm, khách sạn và thương mại dịch vụ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

By Nhật Linh
August 29 at 4:00 pm

UBND TP.HCM vừa phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với hình thức lựa chọn nhà đầu tư là sơ tuyển quốc tế. UBND TP.HCM giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục công bố dự án. 

Theo đó, đây là dự án Khu phức hợp Trung tâm hội nghị triển lãm, khách sạn và thương mại dịch vụ nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TP.HCM sẽ sơ tuyển quốc tế để chọn nhà đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TP.HCM sẽ sơ tuyển quốc tế để chọn nhà đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án được UBND TP.HCM phê duyệt với tổng chi phí thực hiện dự kiến 1.659 tỷ đồng. Chi phí này chưa bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do hiện nay khu đất chưa hoàn tất việc bồi thường và giải phóng mặt bằng.

 Tổng diện tích đất của dự án gần 16ha nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, Quận 2).

 Thời gian thực hiện dự án 50 năm (kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án). Tiến độ thực hiện dự án là 72 tháng.

Theo VTC

comment Bình luận