• Friday, Feb 26, 2021

Nơi lưu trữ lịch sử của thành phố New York

Nơi lưu trữ lịch sử của thành phố New York

Hàng triệu người tìm tới New York với ước mong có được cuộc sống tốt đẹp hơn, và thành phố này cũng đã cẩn thận lưu giữ rất nhiều thông tin của phần lớn trong số họ.

December 25 at 4:00 pm

Cơ quan Dữ liệu và Dịch vụ Thông tin của New York hiện đang giữ tất cả từ hình ảnh, bản lưu hộ chiếu, ảnh của các toà nhà trong thành phố cho tới thư từ trao đổi của các thị trưởng, và cả giấy chứng tử của những cá nhân nổi tiếng.

Theo VOA

comment Bình luận