• Saturday, Jun 06, 2020

Những màu mắt hiếm và độc nhất trên thế giới

Những màu mắt hiếm và độc nhất trên thế giới

Đôi mắt nâu phổ biến nhất thế giới. Ngoài ra, do đột biến gen xuất hiện thêm nhiều màu mắt quý hiếm. Dưới đây là 6 màu mắt hiếm gặp, mời bạn đọc cùng tham khảo.

October 29 at 4:00 pm

comment Bình luận