• Sunday, Aug 09, 2020

37 ngân hàng tiếp tục miễn, giảm 50% phí chuyển tiền lần hai

Theo Công ty cổ phần Thanh toán Chuyển mạch Quốc gia Việt Nam (NAPAS) - đơn vị t