• Sunday, Jul 12, 2020

Mưa lũ dâng cao ở đập Tam Hiệp Trung Quốc đe dọa nhấn chìm Nghi Xuận -Vũ Hán

Mưa lũ dâng cao ở đập Tam Hiệp Trung Quốc đe dọa nhấn chìm Nghi Xuận -Vũ Hán

Lần đầu tiên trong lịch sử 80 năm tại Trùng Khánh, đã có một trận lũ từ 80.000 đến 87.000 mét khối mỗi giây; Nếu theo lưu lượng xả 30.000-40.000 mét khối mỗi giây, điều đó có nghĩa là, chỉ cần trong 48 giờ, mực nước của Đập Tam Hiệp sẽ tăng từ 145 mét lên 175 mét.

June 24 at 4:00 pm

Đây là một hành động giết người, vì vậy Đập Tam Hiệp không dám chơi như vậy. Thành thật mà nói,chỉ có thể là bảo vệ con đập và Trùng Khánh, và cho xả lũ nhấn chìm Nghi Xuân, Vũ Hán.!

comment Bình luận