• Saturday, Feb 27, 2021

Moscow đã trang trí cho lễ mừng năm mới như thế nào

Moscow đã trang trí cho lễ mừng năm mới như thế nào

Timelapse đã ghi nhanh lại cảnh xây dựng ở trung tâm thành phố Moscow trước lễ đón giao thừa. Vào ngày 28/12 vừa qua, người dân có cơ hội thấy tuyết nhân tạo ở trung tâm thủ đô, sau khi khu vực cho những người trượt tuyết được xây dựng.

January 3 at 4:00 pm

comment Bình luận