• Thursday, Oct 29, 2020

Liên minh đối lập China ra đời

Liên minh đối lập China ra đời

19 nhà lập pháp từ tám quốc gia trên thế giới và Nghị Viện Âu Châu vừa lập ra một khối liên minh mới để chống lại sự bành trướng quyền lực chính trị và kinh tế của Trung Quốc.

By Nguyễn Minh Tuấn
June 6 at 4:00 pm

Mười chín nhà lập pháp từ tám quốc gia trên thế giới và Nghị Viện Âu Châu vừa lập ra một khối liên minh mới để chống lại sự bành trướng quyền lực chính trị và kinh tế của Trung Quốc.

Được thành lập bởi Iain Duncan Smith, một cựu Nghị sĩ Anh, nhóm này gồm các nhà lập pháp đến từ Đức, Nhật, Anh, Úc, Thuỵ Điển, Na Uy, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ.

Hai thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio (CH-Florida) và Robert Menendez (DC-New Jersey) là thành viên của liên minh này. Những thành viên kia thuộc nhiều thành phần tả hữu khác nhau — từ đảng Xanh ở Đức cho tới đảng Bảo Thủ ở Canada.

Ông Duncan Smith cho biết giới kinh doanh cần phải cẩn thận vì liên minh này sẽ chĩa mũi dùi vào các doanh nghiệp Trung Quốc như nhà băng HSBC đã ủng hộ đạo luật an ninh mà Bắc Kinh sắp tròng vào cổ người dân Hồng Kông.

Nguồn: Sydney Morning Herald

comment Bình luận