• Monday, Jul 06, 2020

Lễ hội đi chân trần qua than hồng ở Thái

Lễ hội đi chân trần qua than hồng ở Thái

Hôm 4/10, những người mộ đạo đã bước chân trần qua đống than đang cháy đỏ ở đền Jui Tui trên đảo Phuket ở Thái Lan để ăn mừng lễ hội ‘Cửu hoàng gia đản’.

October 8 at 4:00 pm

Theo VOA

comment Bình luận