• Friday, Aug 14, 2020

Kinh hãi về nguồn nước sạch cho thủ đô Hà Nội

Kinh hãi về nguồn nước sạch cho thủ đô Hà Nội

Nếu Viwasupco và Gelex không lập tức ngừng ngay việc lấy nước hồ một cách thiếu trách nhiệm (và có thể là vi phạm luật) như hiện nay - thì chỉ cần một hộ dân kiện thôi, họ cũng đủ chết rồi.

By Toàn Đàm
October 15 at 4:00 pm

Thật ngỡ ngàng khi biết rằng nhà máy nước Sông Đà lấy nước trực tiếp từ hồ Đầm Bài, và rằng con suối Trâm gớm giếc kia chảy thẳng vào kênh dẫn nước nguồn của nhà máy.

Thế chẳng may, có một sự cố môi trường nào xảy ra ở Đầm Bài, hay có một thế lực thù địch nào, hay một kẻ thần kinh nào thả chất độc vào con suối kia - thì mỗi ngày đêm - 300,000m3 nước độc sẽ chảy vào nồi cơm ấm nước của hàng trăm nghìn hộ gia đình ở Hà Nội hay sao?

16a

Hình đại diện: Suối Trâm; Hình trên: Tháp lấy nước ở đập hồ chứa Pindari (Úc)

Thông thường, để lấy nước từ hồ chứa - người ta phải xây những tháp nhận nước (intake tower). Chứ không được lấy nước từ kênh hở, hay từ một hồ đầm nào. Tại sao phải làm những tháp đó? Bởi vì vùng nước nông sát bờ và kênh hở dễ bị ô nhiễm - cũng dễ bị đầu độc.

16b

Tháp nước Hoover (Mỹ)

Các tháp ấy được thiết kế đặc biệt với các ô nhận nước ở những cao trình (độ sâu) nhất định, cách bờ ở khoảng cách nhất định, và chỉ những người có thẩm quyền mới được vào ra. Thả chất độc vào kênh dẫn thì dễ. Chứ đầu độc cả hồ nước hàng triệu khối thì không. Các tháp đó còn có hệ thống lưới chắn, màng lọc, có hệ thống giám sát chất lượng nước nguồn, và hệ thống cảnh báo...tuỳ theo quy mô, nhiệm vụ, và mức độ an ninh của từng nhà máy lọc nước.

Mỗi hồ chứa có hàng trăm sông, lạch, suối, hồ, đầm...đổ vào hoặc liên thông. Việc quản lý môi trường và hệ sinh thái của cả một lưu vực rộng lớn như lòng hồ thuỷ điện là rất phức tạp. Ở điều kiện và hoàn cảnh càng khó khăn và phức tạp, thì việc xây các tháp lấy nước cho nhà máy lọc nước sạch lại càng cần thiết.

16c

Tháp nước Katse ở Lesotho một nước nghèo phía Nam châu Phi

Nếu Viwasupco và Gelex không lập tức ngừng ngay việc lấy nước hồ một cách thiếu trách nhiệm (và có thể là vi phạm luật) như hiện nay - thì chỉ cần một hộ dân kiện thôi, họ cũng đủ chết rồi.

Ống dẫn thì vỡ hai chục lần, nước nguồn thì lấy tuỳ tiện không theo một tiêu chuẩn nào - vậy mà kinh doanh năm nào cũng có lãi, cổ phiếu cổ phần còn được tranh nhau!

comment Bình luận