• Thursday, Jun 04, 2020

Không nên bầu thẩm phán Trung quốc vào ITLOS

Không nên bầu thẩm phán Trung quốc vào ITLOS

Danh sách 10 ứng viên thẩm phán đến từ 10 nước khác nhau đã được chọn, trong số đó có nhà ngoại giao Đoàn Khiết Long (Duan Jielong), đại sứ Trung quốc tại Hung gia lợi. Sự có mặt của ứng viên Trung quốc đã và đang gây tranh cãi.

By Trọng Nghĩa
May 22 at 4:00 pm

Hội nghị thường niên lần thứ 30 của 167 quốc gia thành viên Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 19/06/2020. Hội nghị lần này sẽ bầu 7 thẩm phán mới vào Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) thay thế cho 7 thẩm phán hết nhiệm kỳ.

Danh sách 10 ứng viên thẩm phán đến từ 10 nước khác nhau đã được chọn, trong số đó có nhà ngoại giao Đoàn Khiết Long (Duan Jielong), đại sứ Trung quốc tại Hung gia lợi. Sự có mặt của ứng viên Trung quốc đã và đang gây tranh cãi.

TRUSO

Trụ sở của Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) Hamburg (Đức) © Ảnh UNESCO

Trong nhiều năm qua, Bắc kinh luôn hành động và tuyên bố coi thường Công ước LHQ về Luật Biển, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông. Theo các chuyên gia thì không thể bầu một nước đang phá hoại UNCLOS vào một tòa án của UNCLOS.

Theo RFI 

comment Bình luận