• Monday, Apr 19, 2021

Indonesia bắt cá sấu dài 5 mét

Indonesia bắt cá sấu dài 5 mét

Người dân Indonesia hôm 30/12 bắt được một con cá sấu dài 5 mét bị nghi đã cắn chết người. Người dân địa phương tin rằng con cá sấu bị bắt ở làng Lambiku đã giết chết hai dân làng vào tuần trước. Ngoài ra, xác một người khác được tìm thấy vào tháng 8 năm 2018.

January 5 at 4:00 pm

Theo VOA

comment Bình luận