• Thursday, Jun 04, 2020

Hướng dẫn đòi bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hướng dẫn đòi bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Khi chủ phương tiện gây tai nạn, bên bảo hiểm sẽ bồi thường cho bên gặp nạn, chứ không phải cho bản thân chủ phương tiện.

May 22 at 4:00 pm
BHXM-01-1590114693

Theo Vnexpress

comment Bình luận