• Friday, May 29, 2020

Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm 2021

Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm 2021

Đại sứ quán Nhật Bản bắt đầu tuyển sinh lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm tài chính 2021

By L.N
May 21 at 4:00 pm

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh theo từng bậc học dưới đây:

1. Lưu học sinh nghiên cứu sinh (RESEARCH STUDENTS) (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1986, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) đại học)

Link: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100057210.pdf

2. Lưu học sinh đại học (UNDERGRADUATE STUDENTS) (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1996, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)

Link: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100057211.pdf

3. Lưu học sinh cao đẳng kỹ thuật (COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS) (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1996, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)

Link: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100056742.pdf

4. Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp (SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS) (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1996, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)

Link: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100056743.pdf

 (Lịch tuyển sinh này có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.)

Tháng 5, 2020

Bắt đầu thông báo tuyển sinh

Ngày 29/6 ~ 30/6

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Cuối tháng 7

Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và lịch thi viết

Trung tuần tháng 8

Thi viết

Đầu tháng 9

Thông báo kết quả vòng thi viết và lịch thi vấn đáp

Trung tuần tháng 9

Thi vấn đáp

Tháng 10

Thi vấn đáp

Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:

tháng 11/ 2020 ~ tháng 1/2021

Sau đại học:

tháng 11/2020 ~ tháng 6/2021

Vòng tuyển chọn tại Nhật Bản

Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:

tháng 1/2021

Sau đại học:

tháng 6/2021

Thông báo kết quả tuyển chọn cuối cùng

Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:

tháng 4/2021

Lên đường sang Nhật Bản

Sau đại học:

tháng 9/2021 hoặc tháng 10/2021

Lên đường sang Nhật Bản

comment Bình luận