• Thursday, Oct 01, 2020

Foxconn: Trung Quốc không còn là công xưởng của thế giới

Foxconn: Trung Quốc không còn là công xưởng của thế giới

Khi công bố kết quả tài chính tốt hơn mong đợi, nhà cung cấp Foxconn của Apple cũng được cho là đang có kế hoạch tăng cường chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

By Jack Ng
August 12 at 4:00 pm

Foxconn là chuỗi sản xuất các sản phẩm chính của APPLE toàn cầu. Số công nhân hiện nay tại Trung Quốc là khoảng 1,3 triệu công nhân.

Foxconn nói chiến tranh thương mại có nghĩa là Trung Quốc không còn có thể là 'công xưởng của thế giới'

Foxconn, vừa báo cáo lợi nhuận quý II, tăng 34% so với năm ngoái, hiện được cho là tin rằng vị thế thống trị sản xuất của Trung Quốc đã hết.

3D786F9D-A53B-4AD7-8D3E-60E3FB7B3AAA

Theo Bloomberg, Chủ tịch Công ty Công nghiệp - chính xác hon: Hai mẹ của Foxconn, nói rằng công ty đang có kế hoạch chuyển sản xuất nhiều hơn nữa ra khỏi Trung Quốc. Young Liu nói rằng đó là đặc biệt để tránh việc leo thang thuế quan đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất dành cho Mỹ.

Ông Liu nói: “Bất kể đó là Ấn Độ, Đông Nam Á hay Châu Mỹ, sẽ có một hệ sinh thái sản xuất ở mỗi nước. Theo Reuters,  ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ vẫn là một phần quan trọng trong sản xuất của họ, nhưng "những ngày Foxconn như nhà máy của thế giới đã kết thúc ".

Được biết, tỷ lệ sản xuất của Foxconn bên ngoài Trung Quốc hiện nay là 30%. Vào tháng 6/2019, nó là 25%.

Foxconn là đối tác sản xuất lớn nhất của Apple và sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất dòng sản phẩm "iPhone 12" sắp tới. Mặc dù họ không thông báo chuyển hoạt động sản xuất đó ra khỏi các cơ sở ở Trung Quốc, nhưng Foxconn trước đó đã tuyên bố rằng họ cũng có thể sản xuất iPhone hoàn toàn ở xa quốc gia này.

comment Bình luận