• Friday, Jun 05, 2020

ĐH Y Dược TP.HCM chỉ dạy trực tiếp lớp học dưới 20 sinh viên

ĐH Y Dược TP.HCM chỉ dạy trực tiếp lớp học dưới 20 sinh viên

Từ ngày 28/3, ĐH Y Dược TP.HCM chỉ dạy trực tiếp lớp học với quy mô dưới 20 sinh viên. Khoảng cách tối thiểu giữa mỗi người là một mét.

March 26 at 4:00 pm

Ngày 26/3, ĐH Y Dược TP.HCM có thông báo về tổ chức học tập và thi trong thời gian từ ngày 28/3 đến 20/4.

PHG_2999_zing

Các lớp lý thuyết có trên 20 sinh viên chuyển sang học trực tuyến. Lớp thực hành được chia nhỏ thành nhóm dưới 20 em. Ảnh: Phạm Ngôn

Cụ thể, các lớp học lý thuyết dưới 20 người có thể tổ chức học trực tiếp kết hợp hình thức giảng dạy trực tuyến theo thời gian thực và e-learning.

Các lớp từ 20 người trở lên chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến theo thời gian thực, e-learning. Các nội dung cần trao đổi trực tiếp phải tổ chức thành nhóm nhỏ.

Đối với lớp thực hành, trường chia nhỏ thành nhóm dưới 20 sinh viên, khuyến khích các nội dung giảng dạy trực tuyến và e-learning được sắp xếp dạy trước, giúp sinh viên rút ngắn thời gian học, thực hành trực tiếp.

ĐH Y Dược TP.HCM tạm dời tất cả lớp thi lý thuyết đến sau ngày 20/4. Thời gian thi cụ thể được thông báo sau.

Trường chỉ tổ chức thi các lớp thực hành nếu đảm bảo số lượng sinh viên dưới 20 trong mỗi đợt thi và khoảng cách sinh viên trong lúc thi.

Trường cũng quy định khoảng cách ngồi giữa các sinh viên trong lớp học, lớp thi tối thiểu một mét với hình thức học, thi trực tiếp.

Theo news.zing

 

comment Bình luận