• Thursday, Aug 06, 2020

Cung cấp gạo miễn phí cho các vị cao niên ở Orange County miền Nam California

Cung cấp gạo miễn phí cho các vị cao niên ở Orange County miền Nam California

Cựu TNS Janet Nguyễn đã hợp tác với Trung Tâm Coast Surgery, Hiệp Hội Cảnh Sát Garden Grove và Hiệp Hội Cảnh Sát Santa Ana ...etc... mua được một số gạo (10lb/bao) để cung cấp miễn phí cho những vị cao niên.

By Nhật Vi
March 20 at 4:00 pm

Trong lúc khó khăn, cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn biết rằng một số người cao niên đã không thể mua được gạo, TNS Janet Nguyễn đã hợp tác với Trung Tâm Coast Surgery, Hiệp Hội Cảnh Sát Garden Grove và Hiệp Hội Cảnh Sát Santa Ana vv…để mua được một số gạo (10lb/bao) để cung cấp miễn phí cho những vị cao niên.

Nếu chính quý vị hay biết những người lớn tuổi nào trên 70 tuổi đang cần gạo trong Orange County, CA, xin vui lòng gửi email đến info@JanetNguyen.com và cung cấp tên, điện thoại, địa chỉ và tuổi của người cao niên. Sau khi quý vị đã cung cấp những thông tin cần thiết, văn phòng gửi cho quý vị một email chính thức để nói ngày, giờ, và địa điểm nơi nhận gạo. Vì số gạo có hạn, chúng tôi chỉ có thể phục vụ theo thứ tự email trước, cho đến khi hết gạo.

4F8E7984-83D3-422B-A054-A4D6B0703DAE

Văn phòng chỉ có thể phát gạo cho những người có tên trong danh sách và sẽ không phát cho những ai chưa đăng ký. Để tuân theo các quy định phòng ngừa sự lây lan của COVID-19, văn phòng sẽ phát gạo ngay trên xe, xin đừng ra khỏi xe để xếp hàng và những vị cao niên có tên trong danh sách nên nhờ con cái hay người thân đến nhận gạo giùm.

                                            (Ảnh chỉ có tính minh hoạ ) 

comment Bình luận