• Thursday, Jun 04, 2020

CDC Mỹ cung cấp 3,9 triệu đô la giúp Việt Nam chống Covid-19

CDC Mỹ cung cấp 3,9 triệu đô la giúp Việt Nam chống Covid-19

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Hoa Kỳ đã cam kết một khoản tiền ban đầu là 3,9 triệu đôla cho các hoạt động về Covid-19 của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó, bao gồm cả một số hoạt động trong khu vực.

By Duc Tien
May 21 at 4:00 pm

Theo VOA

comment Bình luận