• Sunday, Apr 18, 2021

Cảnh sát giảm stress nhờ các chú cảnh khuyển

Cảnh sát giảm stress nhờ các chú cảnh khuyển

Các đơn vị K-9 khá phổ biến ở hầu hết các sở cảnh sát. Những chú chó này thường giúp phá án và tìm ma túy. Nhưng Sở Cảnh sát Fairfax đã sử dụng những chú cảnh khuyển này để giúp các điều tra viên phục hồi sau những giờ làm việc căng thẳng.

January 16 at 4:00 pm

Theo VOA

 

comment Bình luận