• Monday, Jun 21, 2021

Cần làm gì để phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 trong trường học?

Cần làm gì để phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 trong trường học?

Việc phòng dịch Covid-19 cho học sinh khi đến trường cần có sự phối hợp giữa ban giám hiệu, giáo viên, gia đình và chính bản thân các em.

By PV
December 2 at 4:00 pm
INFO_Chong_dich_trong_truong_hoc
comment Bình luận