• Saturday, Aug 08, 2020

Bộ Tài Chính Mỹ: "Người Mỹ sẽ có thêm thời gian để khai thuế"

Bộ Tài Chính Mỹ:

Tại California, các cá nhân khai thuế sẽ có đến ngày 15 tháng 6 để vừa nộp thuế liên bang và nộp thuế tiểu bang của họ.

By L.N
March 19 at 4:00 pm

Các cá nhân và doanh nghiệp sẽ có thêm 90 ngày để trả cho IRS nếu họ nợ thuế thu nhập bổ sung cho năm 2019, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết hôm thứ ba. Thông thường, người nộp thuế cần phải khai thuế trước ngày 15 tháng 4.

"Chúng tôi khuyến khích những người Mỹ có thể nộp thuế của họ, tiếp tục nộp thuế vào ngày 15 tháng 4 bởi vì đối với nhiều người Mỹ, bạn sẽ được hoàn thuế. Chúng tôi không muốn bạn mất khoản hoàn thuế đó", Bộ trưởng Tài chính cho biết. Người nộp thuế vẫn có thể yêu cầu gia hạn sáu tháng để khai thuế, giống như họ có thể trong bất kỳ năm nào khác.

Hạn chót mới được công bố hôm thứ ba chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán thu nhập thuế liên bang, tùy thuộc vào các tiểu bang để thiết lập thời hạn của riêng họ.

Một số tiểu bang đang thực hiện thay đổi về khai thuế do coronavirus.

Tại California, các cá nhân khai thuế sẽ có đến ngày 15 tháng 6 để vừa nộp thuế liên bang và nộp thuế tiểu bang của họ.

comment Bình luận