• Thursday, Jun 04, 2020

Bộ GD-ĐT thay đổi hàng loạt mốc thời gian năm học 2019- 2020

Bộ GD-ĐT thay đổi hàng loạt mốc thời gian năm học 2019- 2020

Bộ GD-ĐT vừa ra công văn sửa đổi, bổ sung ban hành kế hoạch thời gian năm học sau khi nghỉ chống dịch COVID-19.

March 19 at 4:00 pm
Z2R0djA1

Một loạt mốc thời gian của năm học 2019-2020 được thay đổi do COVID-19-Ảnh: Internet

Theo đó, Kết thúc học kỳ I trước ngày 20.1, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11.7 và kết thúc năm học trước ngày 15.7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31.7. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15.8.

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 4 như sau: Báo cáo về Bộ GD-ĐT tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng trước ngày 10.9; sơ kết học kỳ I trước ngày 30.1; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 15.8.

Báo cáo về Bộ GD-ĐT tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng trước ngày 10.9; sơ kết học kỳ I trước ngày 30.1; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 15.8.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22.2. Khung kế hoạch thời gian năm học sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này được áp dụng đối với năm học 2019-2020 do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký.

Theo motthegioi

 

comment Bình luận