• Thursday, Oct 01, 2020

Bích chương răn đe thời viruscorona

Bích chương răn đe thời viruscorona

Bạn nhớ phòng vệ cẩn thận để gìn giữ tính mạng cho mình và gia đình giữa trận đại dịch viruscorona .

By Nhật Vi
February 13 at 4:00 pm

Việc chứng minh thực tế hiệu quả bảo vệ của khẩu trang trong lúc này là biện pháp hữu hiệu .

Sau đây là một số hình ảnh khẩu hiệu thấy treo trên đường phố ở Trung Quốc 

F0286849-DD08-432C-BB2F-C02876036363
3A8802FC-A731-4DEB-A4D5-1D7557F9FEDD
6E735E60-B0DE-45A4-9D1C-D3D77898C6A6

Do vậy, trong điều kiện các nơi cộng cộng, lượng virus có trong các hạt dịch trong không khí không nhiều thì các bạn cứ đeo khẩu trang Y tế cho đúng cách là tốt rồi.

8036EE4A-4AC7-475B-98CC-DF4B2668F507

Ngoài ra bạn nhớ phòng vệ cẩn thận để gìn giữ tính mạng cho mình và gia đình

DB4AAA29-BD15-4FCD-8A76-A6A394A49A6F
EEA35050-3F86-4ABC-BE6E-C5FAED414CE2
3B812D1E-9B00-40B0-939B-3F190276B762
7ACDAC23-179D-4012-8108-1351213ECA37
comment Bình luận