• Friday, Jan 22, 2021

Bí ẩn bàn thờ trăm tuổi của Cha Trương Bửu Diệp tại Houston, Texas

Bí ẩn bàn thờ trăm tuổi của Cha Trương Bửu Diệp tại Houston, Texas

Cha Trương Bửu Diệp không chỉ được các người công giáo tôn thờ mà còn rất tôn kính thờ phượng với các bác tài xế trên khắp Việt Nam.Tương truyền Cha đã nhiều lần đánh thức và cứu các bác tài trong rất nhiều trường hợp nguy kịch.Đặc biệt lần đầu tiên người ta đưa được bàn làm việc của Cha về Houston

By Duc Tien
March 14 at 4:00 pm

comment Bình luận