• Wednesday, Sep 30, 2020

Bản tin tổng hợp cuối tuần 07/02/2020 Viet Press , Viet Star USA

Bản tin tổng hợp cuối tuần 07/02/2020 Viet Press , Viet Star USA

Bản tin cuối tuần đến cùng tất cả khán giả với những thông trong tuần và vừa xảy ra tại Việt Nam, Mỹ và trên thế giới từ sự kiện nóng như các số liệu mới về dịch bệnh coroanvirus, các phương pháp mới, các nghệ sĩ Việt bị triệu tập vì phát ngôn về dịch bệnh, huỷ show, các phim mới,và về TT Trump

By Duc Tien
February 7 at 4:00 pm

comment Bình luận