• Friday, Jul 03, 2020

2 trường đại học Việt Nam tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng thế giới

2 trường đại học Việt Nam tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng thế giới

Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds - Anh) ngày 10/6/2020 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2021. Việt Nam tiếp tục có 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong bảng xếp hạng này là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đều trong nhóm 801-1000.

June 11 at 4:00 pm
88713389-1003-416B-B444-ABA3612C7206


Theo TTXVN

comment Bình luận