• Tuesday, Aug 11, 2020

19 quận hạt ở California tiếp tục đóng cửa để ngăn ngừa sự phát tán của dịch bệnh Covid

19 quận hạt ở California tiếp tục đóng cửa để ngăn ngừa sự phát tán của dịch bệnh Covid

California đã có lệnh đóng cửa mọi hoạt động bên trong nhà của nhà hàng, những nơi sản xuất và bán rượu có phục vụ ăn uống, rạp chiếu phim và các nơi vui chơi giải trí, sở thú, viện bảo tàng, sòng bài

By Hữu Văn
July 1 at 4:00 pm
nelsom

Để ngăn chận sự lay lan phát tán của covid-19 cả tuần nay có chiều hướng tăng vọt người nhiễm bệnh trở lại .Thống Đốc Gavin Newsom của Tiểu bang California đã có lệnh đóng cửa mọi hoạt động bên trong nhà của nhà hàng, những nơi sản xuất và bán rượu có phục vụ ăn uống, rạp chiếu phim và các nơi vui chơi giải trí, sở thú, viện bảo tàng, sòng bài

2

Các quán bar phải đóng cửa mọi hoạt động

Lệnh phải được thi hành ngay lập tức ở những quận hạt sau đây:

- Contra Costa

- Fresno

- Glenn

- Imperial

- Kern

- Kings

4

- Los Angeles

- Merced

- Orange

- Riverside

- Sacramento

- San Bernardino

- San Joaquin

- Santa Barbara

- Santa Clara

- Solano

- Stanislaus

- Tulare

- Ventura

95234B54-3269-4CAA-A4ED-64D95675204A

Theo Fox News

comment Bình luận